Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Onderzoek pilot bewonersgestuurde wijkontwikkeling II

Monitoring en evaluatie: tweede tussenrapportage oktober 2013

Rapport

In de zomer van 2012 heeft DMO/DWZS van de gemeente Amsterdam de HvA gevraagd om de pilot Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling te monitoren en evalueren. Dit rapport bevat de tweede tussenrapportage.

Referentie Verdoolaege, Stephanie MSc, drs. Pieter van Vliet, Marijke Wildeboer, dr. Alex Straathof (2013). Onderzoek pilot bewonersgestuurde wijkontwikkeling. Monitoring en evaluatie: tussenrapportage oktober 2013. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam
Gepubliceerd door  AKMI 1 oktober 2013

Publicatiedatum

okt 2013

Auteur(s)

Stephanie Verdoolaege
Pieter van Vliet
Marijke Wildeboer

Publicaties: