Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Onderzoek als kompas

Hoe krijg je een gewenste organisatiecultuur?

Artikel

Ingrijpende organisatieveranderingen blijken complex en veel verandertrajecten eindigen in een mislukking. Inmiddels legendarisch is het internationaal bekende percentage van 70%. Dat staat voor de grote meerderheid van veranderingen die de verwachtingen niet waarmaken (Boonstra, 2000).

Referentie Feurich, Ritchie en Straathof, dr. Alex (2012). Onderzoek als kompas: hoe krijg je een gewenste organisatiecultuur? Uitgave Hogeschool van Amsterdam, juni 2012.
Gepubliceerd door  AKMI 1 juni 2012

Publicatiedatum

jun 2012

Auteur(s)

R. Feurich

Publicaties: