Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Module Inleiding outreachend werken

Deze basismodule Outreachend Werken rust op drie pijlers: de leefwereld van burgers, de belevingswereld van burgers, en de handelingsruimte van professionals bij het vinden van oplossingen samen met (systemen van) burgers, instanties en bestuurders/leidinggevenden.

Metze, Rosalie, Simona Gaarthuis, Marc Räkers, Tineke Bouwes en Fatima Bichbich (2013). Inleiding outreachend werken. Module 1 Wmo werkplaats Amsterdam. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam

Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2013