Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Vanuit het lectoraat Outreachend werken en Innovatie hebben wij al enige jaren ervaring in het ontwikkelen, ondersteunen, en onderzoeken van projecten gericht op outreachend werken, preventie en herstel voor en met burgers in een kwetsbare positie

Sedney, Paulina, Max Huber, Sanne Rumping, Astrid Philips, Simona Gaarthuis (2013). Herstelgericht outreachend werken. Module 3 Wmo werkplaats Amsterdam. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam

Gepubliceerd door  AKMI 1 december 2012

Publicatiedatum

dec 2012

Publicaties: