Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Module Gebiedsgericht outreachend werken

Deze module is geschikt voor alle deelnemers aan gebiedsgericht werken, zowel formele als informele krachten. De focus ligt bij bachelorstudenten die zich op zo’n praktijk oriënteren. De leerdoelen en de competenties in deze module zijn een combinatie van attitude, kennis en vaardigheden. Deze komen voort uit de vele leergangen en trainingen die in nauwe samenwerking met de praktijk door leden van de Amsterdamse Wmo-werkplaats zijn opgezet.

Bouwes, Tineke, Simona Gaarthuis, Sanne Rumping, Angelique Rondagh en Carolien de Jong (2013). Gebiedsgericht outreachend werken. Module 2 Wmo werkplaats Amsterdam. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam

Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2013