Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Ambulant Jongerenwerk (methodiekbeschrijving)

Methodiekbeschrijving Ambulant Jongerenwerk. Aflevering 2 Portfolio Jongerenwerk.

Rapport

Methodiekbeschrijving van het Ambulant Jongerenwerk, één van de werkwijzen van het professionele, grootstedelijk jongerenwerk. Met deze beschrijving zit de methodiek van het Ambulant Jongerenwerk niet alleen meer in de hoofden van jongerenwerkers. Er staat praktisch en met onderzoek onderbouwd op papier wat het alledaags uitvoeren van Ambulant Jongerenwerk inhoudt en hoe de jongerenwerker daarbinnen handelt in het contact met jongeren.

Referentie Sonneveld, J., Metz, J., & Koops, K (2013). Methodiekbeschrijving Ambulant Jongerenwerk . Methodiekbeschrijving Ambulant Jongerenwerk. Aflevering 2 Portfolio Jongerenwerk. Meppel: Edu'Actief.
1 oktober 2013