Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Meiden, wat kan je ermee?

Methodische principes van het seksespecifiek werken met meisjes en jonge vrouwen

Rapport

In dit rapport worden negen methodische principes van het sekse specifieke werken met meiden binnen het brede domein van het sociaal werk beschreven. Binnen het sociaal werk is het meidenwerk de plek waar dit onder andere plaatsvindt. Meidenwerk is een verschijningsvorm van het jongerenwerk, met specifieke aandacht voor meiden en waar enkel activiteiten voor meiden worden georganiseerd.

Referentie Boer, E.E. de & J.W. Metz (2012). Meiden, wat kan je ermee? Methodische principes van het sekse specifiek werken met meiden. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Youth Spot.
Gepubliceerd door  AKMI 1 november 2012