Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Het antwoord van Eropaf! op Welzijn Nieuwe Stijl van staatsecretaris Jet Bussemaker. Zo moet de sociale sector er de komende vijf jaar op af gaan!

Referentie

Räkers, M. & Huber, M.A. (2009). Manifest Eropaf 2.0. 10 kernwaarden voor outreachend werken.Amsterdam/Kockengen: Stichting Eropaf!

Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2009

Publicatiedatum

jan 2009

Publicaties: