Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Laaggeletterdheid Zuidoost

Rapport

In de regio Amsterdam is Urban Management van de Hogeschool van Amsterdam een belangrijke samenwerkingspartner van stadsdeel Zuidoost. Urban Management wil een bijdrage leveren aan het versterken van de uitvoeringskracht van publieke organisaties. Het lectoraat Management van Cultuurverandering van Urban Management speelt een belangrijke rol in het meten van laaggeletterdheid en het signaleren van vindplaatsen van laaggeletterden. Dit onderzoek is in opdracht van het Fieldlab Zuidoost. Dr. Alex Straathof is als lector eindverantwoordelijk voor het lectoraat.

Gepubliceerd door  AKMI 2 februari 2015