Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Taal met Ouders

Rapport

Taal met Ouders is een project dat zich richt op het verbeteren van de taalvaardigheid van bewoners van de wijk Slotermeer in Amsterdam Nieuw-West. In het studiejaar 2014-2015 zijn zes studenten, tweedejaars Toegepaste Psychologie, bij BOOT aan de slag gegaan als taalcoach. De studenten zijn in het project gekoppeld aan een ouder die tevens participeerde in het Fieldlabproject De Keukentafel. In twee rondes van 12 weken hebben de studenten de ouders gecoacht in de Nederlandse taalvaardigheid. Dit vond plaats in de thuissetting van de cursisten. Naast deze taalcoaching hebben de studenten een verdiepingsprogramma gevolgd om zo een beter beeld te krijgen van de problematieken rondom laaggeletterdheid in Amsterdam Nieuw-West. Tevens hebben de studenten een grote rol gespeeld in het onderzoek.

Referentie

S. Achbab MSc, A. Smeenk MA, Oktober 2015, Uitgever: Hogeschool van Amsterdam, Rapportage Pilot Onderzoek Taal met Ouders

Gepubliceerd door  AKMI 30 oktober 2015