Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Maakt gelegenheid de dief? Zeven 'red flags' voor fraude en corruptie in de organisatiecultuur.

Fraude en corruptie in organisaties hangen samen met specifieke condities in de organisatiecultuur, zo blijkt uit praktijkgericht onderzoek naar organisaties waar dit soort integriteitsschendingen hebben plaatsgevonden. Op basis van dit onderzoek werden zeven culturele ‘red flags’ geïdentificeerd die een organisatie gevoelig maken voor schendingen. De red flags worden geïllustreerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld en per red flag worden een aantal culturele signalen genoemd waaraan de red flag kan worden herkend.

Gepubliceerd door  AKMI 16 december 2016