Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Een overzichtelijk complex

Rapport

In deze rapportage worden sociale toepassingen voor professionals besproken om de veiligheid en veiligheidsbeleving op studentencomplexen te bevorderen. Aan hand van onderzoek op drie Amsterdamse studentencomplexen - de Wenckebachweg en beide kanten van de Zuiderzeeweg - zoomen we in op de waarde van communityvorming. Communityvorming slaat in dit onderzoek enerzijds op het organiseren van bewoners die daarmee collectief kunnen bijdragen aan de veiligheidssituatie in een buurt. Ook doelen we met communityvorming op de opbouw en ontwikkeling van relaties en samenwerking tussen inter-afhankelijke partijen als de gemeente, politie, corporaties en bewoners. Hoe kan dit in de praktijk vorm krijgen? We presenteren een aanpak van 'Communities voor veiligheid' en bieden daarmee enkele handvatten voor het toepassen van interventies en het opzetten van effectieve samenwerking.

Gepubliceerd door  AKMI 10 oktober 2017