Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

RAAK-Publiek

Rapportage intakes en koppeling met leertraject

Rapport

Dit onderzoek- en leertraject is gericht op het ontwikkelen van een reflectiekader en handelingsrepertoire voor participatieprofessionals in hun omgang met bewonersverbanden. Deze professionals zijn bijvoorbeeld opbouwwerkers, ambtelijke buurtmakelaars en professionals van zorg- en welzijnsinstellingen. De intakefase, waarvan deze rapportage het resultaat is, heeft al duidelijke opbrengsten opgeleverd. In deze rapportage zoomen we in op de achtergronden, de groepsontwikkeling en de leervragen van vier bewonersverbanden - de Buurtbizz, Pek-O-Bello, DBP en Lucas Community - die in het kader van dit project zijn aangesloten. Deze inzichten koppelen we aan drie thema's waar dit onderzoek op is gestoeld: samenwerkend leren, situationeel handelen en conflicthantering. De intake-rapportage zal worden opgevolgd door een tussenrapportage (omstreeks najaar 2017) en een eindrapportage (omstreeks voorjaar 2018).

Gepubliceerd door  AKMI 10 oktober 2017

Publicatiedatum

okt 2017

Auteur(s)

Stephanie Verdoolaege

Publicaties: