Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Gebrekkige culturele blending

problemen bij de Belastingdienst bezien vanuit cultuurperspectief

Artikel

Problemen met kosten, besluitvorming databeveiliging bij de Belastingdienst hebben het ministerie van Financiën verrast. Uit analyse van de veranderingen en de personele verschuivingen in de top van de Belastingdienst blijkt dat de nieuwe subcultuur van directeur Blokpoel niet goed is geïntegreerd in de bestaande cultuur van de dienst. Gebrekkige culturele blending is mogelijk een verklaring voor de kwetsbaarheden die in de organisatie zijn ontstaan.

Referentie Essen, E., & Straathof, A. (2017). Gebrekkige culturele blending: problemen bij de Belastingdienst bezien vanuit cultuurperspectief. Tijdschrift voor Goed Bestuur & Toezicht, 2, 54.
Gepubliceerd door  AKMI 16 juni 2017