Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

7 red flags: verhoogde kans op fraude en corruptie

Dit artikel gaat in op 7 zwakke plekken in organisatieculturen, gedefinieerd als red flags, die organisaties kwetsbaar maken voor integriteitsschendingen als fraude en corruptie. Red flags kunnen ervoor zorgen dat schendingen eerder plaatsvinden, minder snel worden opgemerkt, niet leiden tot tegenmaatregelen en zich daardoor verder ontwikkelen. Dat stellen wij vast op basis van een analyse van vijfentwintig cases waarin zich schendingen voordoen. Meer hierover kunt u teruglezen in de editie 'Geluk' (4e editie/2016) van Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TvOO).

Gepubliceerd door  AKMI 1 december 2016

Publicatiedatum

dec 2016

Auteur(s)

W. Smit

Publicaties: