Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Laaggeletterdheid is een probleem in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld bij medicijngebruik. Voor een grote groep mensen is het lastig om zich staande te houden in de huidige gezondheidszorg; deze patiënten hebben moeite met het begrijpen van informatie over hun ziekte, met het vinden van hun weg in de zorg, met het begrijpen van de voorlichting die hun zorgverlener geeft en met zelfmanagement van chronische aandoeningen.

Uit onderzoek komt naar voren dat laaggeletterdheid een ongunstig effect heeft op gezondheidsuitkomsten van patiënten. Laaggeletterden gaan vaker naar een huisarts of medisch specialist en maken minder gebruik van preventieve programma’s. Deze problemen kunnen echter gemakkelijk onopgemerkt blijven in de gezondheidszorg. Dit komt doordat er in Nederland nog weinig aandacht is voor laaggeletterdheid in de zorg.

Daarnaast speelt meten speelt ook in de zorg een belangrijke rol. Zorgverleners moeten laaggeletterdheid herkennen om er adequaat op te kunnen inspelen. In de drukke context van de gezondheidzorg is het echter van belang dat een meetinstrument kort en context-specifiek dient te zijn om snel inzicht te krijgen in het leesvaardigheidsniveau van mensen. Met de ontwikkeling van een Taalverkenner Zorg ontstaat er een basismeter die zich richt op de specifieke context van de zorg.

Referentie

S. Achbab, A. Straathof, K. Faddegon, Oktober 2015, Uitgever: Hogeschool van Amsterdam, Ontwikkeling en Validatie in de Zorg

Gepubliceerd door  AKMI 1 oktober 2015