Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De ambtelijke organisatie van de gemeente Zaanstad is in verandering opdat ook in de toekomst de ambtelijke organisatie kan zorgen voor de ontwikkeling van de stad, de ontwikkeling van de inwoners en een adequaat aanbod van basisvoorzieningen, binnen de kaders die het stadsbestuur stelt. Binnen de ambtelijke organisatie realiseert men zich dat deze organisatieverandering niet alleen gaat over zaken als structuren en systemen, maar dat ook zeker de cultuur van de organisatie een rol speelt. Daarom is het Lectoraat Management van Cultuurverandering gevraagd een cultuuronderzoek te doen en de volgende centrale vragen te beantwoorden: - Hoe ziet de cultuur van de ambtelijke organisatie van de gemeente Zaanstad eruit? En hoe zien de subculturen van deze organisatie eruit? - Is deze organisatiecultuur effectief, gegeven de veranderopgave waarvoor Zaanstad zich gesteld ziet?

Gepubliceerd door  AKMI 1 oktober 2014