Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Ambulant jongerenwerk (literatuurstudie)

Vinden, binden, motiveren en doorleiden. De actuele relevantie van de klassieker.

Rapport

Deze literatuurstudie maakt inzichtelijk wat er de afgelopen decennia in de wetenschappelijke en vakliteratuur geschreven is over de betekenis en uitvoering van ambulant jongerenwerk.

Tussenproduct van het onderzoek Portfolio Jongerenwerk aflevering 2: Ambulant Jongerenwerk.

Referentie Metz, J. (2011). Ambulant jongerenwerk. Vinden, binden, motiveren en doorleiden. De actuele relevantie van de klassieker. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam/ Lectoraat Youth Spot.
Gepubliceerd door  AKMI 1 september 2011