Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Leren van de stad.

Samen werken aan de buurt.

Artikel

Van burgers wordt steeds meer eigen initiatief en zelfstandigheid verwacht. Dat geldt niet alleen voor mensen die door functionele beperkingen moeilijk mee kunnen doen aan de samenleving, het geldt vooral ook voor ondernemende, weerbare burgers. De overheid verwacht van hen dat ze zelf het voortouw nemen bij het aanpakken van buurtproblemen en het vergroten van de leefbaarheid in hun wijk. Daarbij kunnen zij minder dan vroeger rekenen op professionele ondersteuning er wordt immers stevig bezuinigd op de overheidsuitgaven.

Vliet, Pieter van, (2012). Leren van de stad. Samen werken aan de buurt. Uitgave: Kennis Netwerk Amsterdam.

Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2012

Publicatiedatum

jan 2012

Auteur(s)


Publicaties: