Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Doorlichting en uitwerking juridische kwaliteitszorg

Een herorientatie op de kerntaken team JZ

In opdracht

Samen met onderzoek- en adviesbureau Lex Nova maakt het lectoraat Legal Management de balans op van de juridische kwaliteitszorg binnen de provincie Groningen. Wat is er de afgelopen twee jaar bereikt, wat gaat goed en wat kan beter? Wat is er nog nodig om de provincie zoveel mogelijk juridisch in control te laten zijn.

Referentie Blekkenhorst, G., & Mein, A. (2018). Doorlichting en uitwerking juridische kwaliteitszorg: Een herorientatie op de kerntaken team JZ. Groningen: Lexnova.
Gepubliceerd door  AKMI 1 juni 2018