Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Thuiszorg of verpleeghuis na ziekenhuisopname? 

Artikel

Ontslag uit het ziekenhuis van patiënten levert soms de vraag op of zelfstandig thuis wonen nog wel verantwoord is. De eigen professionele verantwoordelijkheid voor het leveren van goede medische zorg speelt hierbij een rol. In dit artikel worden diverse onderwerpen aangestipt die een rol spelen bij het kiezen van een oplossingsrichting in deze casus: mentorschap of een rechterlijke machtiging voor een onvrijwillige opname aanvragen en de overstijgende verantwoordelijkheid van de verschillende professionals.

Referentie van den Hooff, S. (2019). Thuiszorg of verpleeghuis na ziekenhuisopname? . Nurse Academy O&T, 2019(1), 32-37.
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2019

Publicatiedatum

jan 2019

Auteur(s)

Susanne van den Hooff

Publicaties:

Research database