Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Inzage in het medisch dossier

Artikel

Inzage in het medisch dossier is een recht dat iedere patiënt heeft. Maar kan iedere patiënt op elk tijdstip de gegevens in het dossier begrijpen en zijn de gegevens in het dossier op elk moment in een opname betrouwbaar? In dit artikel worden de juridische en ethische aspecten van inzage in het medisch dossier na een crisisopname beschreven.

Referentie van den Hooff, S. (2019). Inzage in het medisch dossier. Nurse Academy GGZ, 2019(2), 30-33.
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2019