Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Uitvoering centrale elementen generiek gezinsgericht werken

Werken met gezinnen bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam 2011 - 2013

Rapport

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) is eind 2011 gestart met werken volgens de principes van Generiek Gezinsgericht Werken (GGW). BJAA wil tijdens de invoering van GGW de mate van implementatie van deze basismethodiek op de voet volgen. In de zomer van 2012 is een onderzoeker aangesteld en de samenwerking gezocht met het lectoraat ‘Implementatie in de jeugdzorg’ van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) om de implementatie in kaart te brengen.

Dit onderzoek is uitgevoerd samen met het lectoraat Implementatie in de Jeugdzorg, Hogeschool van Amsterdam.

Referentie Boendermaker, Leonieke, Inge Busschers, Marc Dinkgreve (2013). Uitvoering centrale elementen generiek gezinsgericht werken. Werken met gezinnen bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam 2011 – 2013 (rapport II). Uitgave: Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.
Gepubliceerd door  AKMI 1 oktober 2013