Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Werken met richtlijnen in jeugdhulp en jeugdbescherming

Lessen uit de proefinvoering van conceptrichtlijnen

Rapport

In dit rapport doen de onderzoekers verslag van de evaluatie van de proefinvoering van de conceptrichtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. In de periode 2012-2015 zijn veertien richtlijnen ontwikkeld en gedurende drie maanden in de praktijk uitgeprobeerd middels een proefinvoering.

Referentie

Boendermaker, L., S. Abrahamse, I. Ruitenberg en K. Stals (2016.) Werken met richtlijnen in jeugdhulp en jeugdbescherming. Lessen uit de proefinvoering van conceptrichtlijnen. Uitgave: Nederlands Jeugdinstituut en Hogeschool van Amsterdam. Vormgeving/drukwerk: Buro Extern, Alkmaar.

Gepubliceerd door  AKMI 7 september 2016