Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Reflectie-instrument onveiligheid opheffen

Anders

Het herkennen van en handelen in onveilige situaties waarin kinderen en jongeren opgroeien is niet makkelijk en het vergt aandacht om dit goed te kunnen doen. Dit reflectie-instrument is bedoeld als hulpmiddel hiervoor. Het doel van het reflectie-instrument is te helpen reflecteren op de competenties (kennis, vaardigheden, houding) die je gebruikt om onveilige situaties te beëindigen.

Referentie van der Gaag, R., & Van den Bos, A. (2019, Oct). Reflectie-instrument onveiligheid opheffen. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  AKMI 1 oktober 2019