Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Uitvoering Centrale Elementen GGW

Rapport IIb 2014

Rapport

Dit rapport is een tweede rapport over de uitvoering van GGW bij Jeugdbescherming. In het eerste rapport is de uitvoering van GGW bij de eerste twee cohorten van teams in kaart gebracht. Ontwikkelpunten uit het vorige rapport (2013) waren de huisbezoeken, gezinsgesprekken en het herkennen en inzetten van de relationele functies binnen het gezin.

Referentie

Boendermaker, Leonieke, Inge Busschers, Marc Dinkgreve (2014). Uitvoering centrale elementen Generiek Gezinsgericht Werken bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Rapport IIb. Uitgave: Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.

Gepubliceerd door  AKMI 26 oktober 2016