Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Dit rapport van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd (KeTJA) expliciteert en onderbouwt de manier van werken door de Ouder- en Kindteams en ondersteunt de ontwikkeling van de werkwijze. Deze rapportage is gericht op het programmateam van OKT en heeft als doel de keuzes die aan de orde zijn rond het thema vraagverheldering te expliciteren en te adviseren over de richting van de (door)ontwikkeling op dit punt.

Gepubliceerd door  AKMI 7 november 2017