Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Ondersteuningsaanbod bij scheidingen in Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond

Rapport

Het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd onderzoek heeft in het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het ondersteuningsaanbod bij scheidingen voor gezinnen in de jeugdhulpregio’s Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond. Het huidige en gewenste hulpaanbod en de samenwerking tussen jeugdhulporganisaties in de regio’s is in kaart gebracht. Door dit onderzoek is meer duidelijkheid over waar professionals, ouders en jongeren behoefte aan hebben op het gebied van scheidingen. In het rapport staan adviezen op welke wijze het hulpaanbod in de praktijk gerealiseerd kan worden.

Referentie

Walpot, M.G.G., L. Boendermaker en P.B. Goense (2016). Ondersteuningsaanbod bij scheidingen in Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd.

Gepubliceerd door  AKMI 11 oktober 2016

Publicatiedatum

okt 2016

Auteur(s)

Pauline Goense

Publicaties: