Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Evaluatie Trainingsaanbod Onveiligheid Opheffen Jeugdbescherming Amsterdam

In opdracht

Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn van grote invloed op de veiligheid en ontwikkeling van kinderen. Het valt voor professionals die met jeugdigen en gezinnen werken niet mee om goed in te schatten of en in welke mate een gezinssituatie veilig is, en om indien nodig, te handelen om de onveilige situatie te stoppen. Een rapport van de samenwerkende inspecties in 2015 vormt de aanleiding voor het huidige onderzoek (Samenwerkend Toezicht Jeugd/Sociaal Domein, 2015).

Referentie van der Gaag, R., van den Bos, A., & Boendermaker, L. (2019). Evaluatie Trainingsaanbod Onveiligheid Opheffen Jeugdbescherming Amsterdam. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  AKMI 1 november 2019