Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Kleine stappen, grote overwinningen

Boek

De professionalisering van het jongerenwerk staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Hier zijn drie redenen voor. Allereerst omdat preventief werken steeds belangrijker wordt. Er is een verschuiving van het aanpakken van problemen naar preventie, het voorkomen ervan. Tegelijkertijd is er kritiek op de kwaliteit en effectiviteit van het jongerenwerk. Het huidige jongerenwerk moet en kan beter.

Referentie Metz, J. (2011). Kleine stappen, grote overwinningen. Jongerenwerk: historisch beroep met perspectief. Uitgave: SWP Amsterdam.
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2011

Publicatiedatum

jan 2011

Auteur(s)

Judith Metz

Publicaties: