Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Klantprofielwerken vraagt herijking interventies

Artikel

In de afgelopen periode hebben de meeste gemeenten fundamentele beleidskeuzes gemaakt op het terrein van schulddienstverlening. Van "schuldregeling voor iedereen" naar "hoogst haalbare".

Referentie

Jungmann, N., & Geuns, R, van. (2013). Klantprofielwerken vraagt herijking interventies. In: Sociaal Bestek, 3/2013, pp. 20-23

Gepubliceerd door  AKMI 1 maart 2013

Publicatiedatum

mrt 2013

Auteur(s)


Publicaties: