Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Invoeren van Generiek Gezinsgericht Werken

Een beschrijving van het verspreiden, adopteren, invoeren en borgen van Generiek Gezinsgericht Werken bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Rapport

Dit rapport is het derde rapport van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (voorheen: Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam) over het Generiek Gezinsgericht Werken (GGW). Het eerste rapport bevat een beschrijving en operationalisatie van de centrale elementen van de methodiek. Het tweede rapport gaat over de uitvoering van deze elementen in de praktijk, tot juni 2013. Dit derde rapport gaat over de invoering van GGW vanaf de start eind 2011 tot juni 2013.

Implementatie krijgt steeds meer aandacht binnen jeugdzorg. Inmiddels is veel bekend over belangrijke factoren bij implementatie. De implementatie van GGW omvat niet alleen het implementeren van een methodiek. Naast het implementeren van een werkwijze die nieuw is qua inhoud gaat het ook om bijbehorende veranderingen in het proces en het systeem. Gezien de omvang en complexiteit van de vernieuwing, loont het zich om een beschrijving te geven van de implementatie in een afzonderlijk rapport. Het proces van implementatie wordt beschreven, waarbij afzonderlijke strategieën uiteen worden gezet om zo een helder beeld te geven van alle aspecten die een rol spelen bij een zo grote verandering binnen een organisatie.

Dit onderzoek is uitgevoerd samen met het lectoraat Kwaliteit en effectiviteit in de zorg voor jeugd van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Een onderzoeksstagiaire van dit lectoraat heeft bijgedragen aan de opzet van de codering van de bronnen. De belangrijkste voorwaarde voor het beschrijven van de implementatie van GGW bij JBRA was openheid van de organisatie. Door deze openheid was het mogelijk om alle belangrijke knelpunten in kaart te brengen. Deze houding past bij JBRA als lerende organisatie, waarin een continue cyclus van leren en reflecteren centraal staat.

Referentie

Busschers, Inge, Boendermaker, Leonieke, Dinkgreve, Marc (2013). Invoeren van Generiek Gezinsgericht Werken: een beschrijving van het verspreiden, adopteren, invoeren en borgen van Generiek Gezinsgericht Werken bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Rapport III. Uitgave: Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. 

 

Gepubliceerd door  AKMI 29 april 2015