Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

HR-management in de rechtspraktijk

Artikel
Otterlo, R.C.H. van (2005). HR-management in de rechtspraktijk, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag.
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2005