Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Hoe werken jeugdhulpverleners samen?

In opdracht

De kwaliteit van de pedagogische omgeving rond een kind hangt af van de samenwerking tussen de professionals in jeugdwerk, vrijwilligers en de ouders.

Deze studie onderzocht hoe jeugdzorgwerkers, jeugdwerkers en onderwijsprofessionals samenwerking ervaren met andere professionals, ouders en vrijwilligers. Hierbij is gekeken of er verschillen zijn in hoe zij de samenwerking ervaren op het vlak van wederzijdse afhankelijkheid en reflectie.

Referentie Boendermaker, L., Rumping, S. M., Metz, J. W., & Fukkink, R. G. (2019). Hoe werken jeugdhulpverleners samen? Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Urban Education.
Gepubliceerd door  AKMI 26 februari 2019

Publicatiedatum

feb 2019

Publicaties: