Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Het managen van kennis in juridische organisaties met kenniskaarten

Artikel
Apistola, M. (2008) Het managen van kennis in juridische organisaties met kenniskaarten, een conceptueel raamwerk voor kennismanagement en gedragsbeïnvloeding .
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2008