Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Het andere perspectief

Het verhaal van een ervaringsdeskundige bij de Hogeschool van Amsterdam

Rapport

In het essay ‘Het andere perspectief’ reflecteert ervaringsdeskundige Henrike Kowalk op de onderwijspraktijk bij de opleidingen van HvA Maatschappij en Recht en op haar rol als medewerker bij het lectoraat Outreachend Werken en Innoveren. Zij beschrijft hoe docenten en studenten stoeien met het vinden van aansluiting bij de leefwereld van ervaringsdeskundigen en de inzet van ervaringsdeskundigheid in het hbo.

Referentie

Kowalk, H. (2015). Het andere perspectief. Het verhaal van een ervaringsdeskundige bij de Hogeschool van Amsterdam. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  AKMI 2 maart 2015