Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Ervaringen met de inzet van ervaringsdeskundigheid

Artikel

Deze publicatie maakt deel uit van het RAAK project Who Knows?! De inzet van ervaringsdeskundigheid in de beroepspraktijk van geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

Referentie Desain, Lisette, Eefje Driessen, Wouter van den Graaf, Joep Holten, Max A. Huber, Mark Jansen, Rosalie Metze en Paulina Sedney (2013). Ervaringen met de inzet van ervaringsdeskundigheid . Uitgave: Hogeschool van Amsterdam
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2013

Publicatiedatum

jan 2013

Publicaties: