Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Onderzoek Pilot Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling

Monitoring en Evaluatie. Eindrapportage december 2014

Rapport

Onderzoek naar het zelforganiserend vermogen van bewoners en de mentaliteitsontwikkeling van bewoners en professionals op het gebied van bewonersgestuurde wijkontwikkeling. Een wijk heeft verschillende kenmerken: cultuur, grootte, bevolkingssamenstelling, de sociaal-economische positie van de huishoudens. Maar ook de mindset en het gedrag van bewoners en gevestigde organisaties in de buurt en hoe zij met elkaar samenwerken spelen hierin een rol.

Referentie

Verdoolaege, S, P. van Viet, M. Wildeboer en A. Straathof (2014). Onderzoek Pilot Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling. Monitoring en Evaluatie. Eindrapportage december 2014. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.

16 december 2014