Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Effectiviteit en Ontwikkeling Maatschappelijke Ondersteuning

Rapport

Met dit onderzoek is een antwoord gezocht op de volgende, met elkaar verbonden, onderzoeksvragen:

Wat zijn de effecten van de interventies vanuit het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) van Vita?
Op welke wijze draagt de dienstverlening van Vita bij aan de door de gemeente Amstelveen met haar Wmo beleid beoogde maatschappelijke effecten (het ‘compenseren van beperkingen’)

Referentie Wittenberg, Y. en Kwekkeboom, R. (2013). Effectiviteit-en-ontwikkeling-maatschappelijke-ondersteuning Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2013

Publicatiedatum

jan 2013

Publicaties: