Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Diversiteit in vrijetijdsbesteding

Artikel
Rijpma, S., Roques, C. & Jókövi, E. (2000). Diversiteit in vrijetijdsbesteding . Rotterdam: Centrum Onderzoek en Statistiek.
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2000