Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De verantwoordelijkheid van de mensen zelf

Lectorale rede over de (her)verdeling van de taken rond zorg en ondersteuning tussen overheid en burgers en de betekenis daarvan voor de professionele hulpverlening.

Lectorale Rede, in verkorte vorm uitgesproken op woensdag 3 november 2010 door dr. ir. M.H. Kwekkeboom, lector Community Care aan de Hogeschool van Amsterdam.

Referentie Kwekkeboom, dr. ir. M.H. (Rick) (2010). De verantwoordelijkheid van de mensen zelf. De (her)verdeling van de taken rond zorg en ondersteuning tussen overheid en burgers en de betekenis daarvan voor de professionele hulpverlening. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  AKMI 3 november 2010