Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De sociale kracht van interactieve media

Onderweg verbonden

Boek

Het project wat in dit boek beschreven wordt, vond plaats in samenwerking tussen het werkveld, docenten en studenten. De opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming en Interactieve Media waren betrokken in deze minor en de Gemeente Amsterdam was opdrachtgever. De minor boog zich over een belangrijk element uit het Sociaal Structuurplan 2004-2015: de sociale kracht van interactieve media. De gehanteerde methode bestond uit de scenariomethode voor het hoger onderwijs. Het is een van de methoden die gebruikt kunnen worden bij het ontwikkelen van competenties maar ook van relevante kennisproducten. De methode wordt zowel in het wo als in het hbo toegepast. We kunnen hier spreken van een vorm van 'ontwerpgericht onderzoek', waarin weer allerlei (onderzoeks)technieken een rol kunnen spelen. De methode combineert namelijk resultaten van feitelijk onderzoek naar problemen, waarderend onderzoek naar succesverhalen en creatief denkvermogen richting de toekomst.

Kreek, M. de, e.a. (2007). De sociale kracht van interactieve media. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2007

Publicatiedatum

jan 2007

Publicaties: