Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De ontruimingszeef

Artikel
Eropaf! (2006). De ontruimingszeef .

Door de stichting Eropaf! is beschreven hoe het proces van eerste huurachterstand verloopt en op welke momenten interventies mogelijk zijn.
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2006