Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De huisarts van het sociale

Artikel

Staatssecretaris Jet Bussemaker kreeg november vorig jaar het eerste exemplaar overhandigd van het manifest ‘Eropaf! 2.0 – Tien kernwaarden’. In dit manifest beschrijft de stichting Eropaf! hoe de houding van de sociale sector in Welzijn nieuwe stijl outreachend zou moeten zijn. Verbinden en versterken, daar gaat het om. Voor Sociaal Bestek werken de auteurs van het manifest één kernwaarde verder uit.

Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2010