Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Gladys Vega, plaatselijk community-activiste en directeur van het Chelsea Collaborative heeft zichzelf kortgeleden op het oorlogsschild geheven. Ze kon niet anders na het dramatisch verlopen debat met de plaatselijke chief of police in de Chelsea High School.

Gradener, Jeroen. (2012). De commissaris en de activiste. TSS, Tijdschrift voor sociale vraagstukken No. 9 / oktober 2012, p. 26-27.
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2012