Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Cultuurverandering in de 21e eeuw: hot issue of hopeloos achterhaald?

Artikel

“Ik heb een goed artikel gelezen over cultuur, maar eigenlijk komt het erop neer dat culturen niet zijn te veranderen. Wil jij het ook eens lezen?” Er is een lichte verwildering te bespeuren achter de ogenschijnlijke rust waarmee deze woorden worden uitgesproken.

Referentie Dijk, drs. Rita van en Straathof, dr. Alex (2012). Cultuurverandering in de 21e eeuw: hot issue of hopeloos achterhaald? Uitgave: Hogeschool van Amsterdam, juni 2012.
Gepubliceerd door  AKMI 1 juni 2012

Publicatiedatum

jun 2012

Auteur(s)


Publicaties: