Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Cultuurverandering: een competentie voor Amsterdamse managers en professionals

De kern van mijn rede is dat managers en professionals binnen publieke organisaties in Amsterdam voor grote en nieuwe uitdagingen staan die specifiek zijn voor deze tijd. Dat vraagt om nieuwe competenties. Competenties op het gebied van cultuurverandering.

Referentie

Straathof, A. (2012). Cultuurverandering: een competentie voor Amsterdamse managers en professionals. Uitgave: AUP Amsterdam. Lectorale rede 13 november 2012.

Gepubliceerd door  AKMI 13 november 2012