Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Bijzondere mantelzorg

Artikel

Bij mantelzorg wordt meestal gedacht aan de zorg van familieleden en vrienden aan ouderen. Maar ook mensen met psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking krijgen veel zorg van hun naasten.

Over de ervaringen van de mantelzorgers van deze groepen is nog niet veel bekend. In dit rapport wordt aandacht gegeven aan deze bijzondere mantelzorg. Bijzonder, omdat het hier niet zelden gaat om een zorgrelatie die een leven lang duurt en dag en nacht in beslag neemt. De mantelzorgers om wie het gaat, is gevraagd naar hun positieve en negatieve ervaringen met de zorgverlening. Er was aandacht voor hun ervaringen met de professionele hulpverlening en behoefte aan ondersteuning.
Voor het onderzoek is samengewerkt met het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam. Studenten van de HvA hebben bijgedragen aan het veldwerk. De uitkomsten zullen ook worden gebruikt in het onderwijs aan (a.s.) professionals in de zorg- en dienstverlening.

Referentie Wittenberg, Y., Kwekkeboom, M.H. en de Boer, A.H. (2012). Bijzondere mantelzorg. Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. Den Haag / Amsterdam: Sociaal en Cultureel Planbureau / Hogeschool van Amsterdam
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2012

Publicatiedatum

jan 2012