Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Lans, J.v.d., Medema, N., Räkers, M. (2003) Bemoeien werkt. Naar een pragmatisch paternalisme in de sociale sector. Amsterdam: De Balie

In de geïndividualiseerde en multiculturele samenleving komen steeds meer mensen pas met instituties in aanraking op het moment dat hun problemen al niet meer te keren zijn: als zij hun huis worden uitgezet of justitie anderszins moet ingrijpen. In Bemoeien werkt stellen Jos van der Lans, Nies Medema en Marc Räkers dat het ook anders kan. Succesvolle initiatieven op het terrein van bemoeibemiddeling die de afgelopen jaren tegen de stroom in zijn ontwikkeld – zoals het Amsterdamse uitzettingspreventieproject De Vliegende Hollander – laten zien dat het loont om achter het bureau vandaan te komen en cliënten op straat of thuis op te zoeken. Vaak kunnen met relatief simpele, vroegtijdige ingrepen rampen worden voorkomen.

Bestel publicatie via Eropaf!
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2003