Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Beleid voor cultuur en immigranten: rijksbeleid en uitvoeringspraktijk 1980-2004

De vestiging van grote groepen niet-westerse immigranten in Nederland is de aanleiding geweest voor het ontwikkelen van een minderheden- en later een integratiebeleid. Voor het cultuurbeleid is net als voor een aantal andere beleidsterreinen ook een minderhedenbeleid ontwikkeld.

Eltje Bos onderzocht hoe de inrichting en uitvoering van dat beleid verlopen is, hoe het een plek heeft gekregen in het algemene cultuurbeleid en waarom het juist die specifieke positie heeft gekregen.

7 oktober 2011